Författarens roll och litteraturens värde

Hur ser författarens roll ut i dagens värld? Har författaren ett ansvar? När demokratin undermineras, hur påverkar det synen på litteraturens värde? I en tid av polarisering och politisk oro, hat och hot – kan litteraturen ge vägledning, kraft, tröst? Eller är det fel att över huvudtaget pådyvla litteraturen en roll, löper den då fara att bli instrumentell och förlora sitt inneboende värde?
Dessa brännande frågor vill tidskriften Karavan och Re:Orient diskutera under tre kvällar. Till programmen bjuder vi in författare och litteraturforskare för att diskutera.  

Den intellektuelle måste leva sitt liv som en outsider - 25 okt kl 19

Vi utgår från den palestinsk-amerikanske författaren och litteraturforskaren Edward Saids tankar. Den intellektuelles uppgift är att vara obekväm, skeptisk, kritisk, marginaliserad, anti-nationalistisk, menade han. Att vara den ständigt illojale, den alltid ifrågasättande. Hur uppfattas dessa tankegångar idag?

I samtalet medverkar Moa Matthis, författare, kritiker och lärare på Konstfack, och Burcu Sahin, författare till diktsamlingen Broderier och lärare på Biskops-Arnös skrivarlinje. Moderator: Kholod Saghir, producent på Re:Orient.
 

”Kära Gud, att få känna flanerandets berusning, irrandets vällust, vilken hänförelse!” 20 nov kl 19

Vi utgår från den algeriska författaren Assia Djebars tankar om rörelsefrihetens betydelse för det litterära skapandet och låter diskussionen blomma vidare. Samtal med Christina Kullberg, forskare vid Uppsala universitet med inriktning på franskspråkiga litteraturer, redaktören för Karavan Birgitta Wallin, med flera.

”Min roll är att söka mig till faran och ställa de frågor ingen annan ställer.”  11 dec kl 19

Så säger poeten Shailja Patel och vi utgår från hennes och andras svar i Karavanintervjuer om författarens roll och ansvar. Uppläsning av Gert Lundstedt & Birgitta Wallin. Samtal mellan Johan Jönson, författare till flera omfångsrika poesiböcker, senast dit.dit.hään, och Balsam Karam, bibliotekarie och författare till romanen Händelsehorisonten. Moderator: Kholod Saghir.

PLATS: TIMMErmansgården

Timmermansgatan 46-48 (nära Södra Station) i Stockholm.
 
Fri entré, men anmäl dig till info@karavan.se innan gärna!