mahsa och marjan vahdat

20 oktober 2018 kl 18.00 uppsala konsert & kongress

Systrarna Mahsa och Marjan Vahdat är ett fenomen i dagens Iran som med sina uttrycksfulla sånger står så väl mitt i och samtidigt vidareutvecklar det rika arvet av den klassiska persiska musiktraditionen. Deras röster väjer inte för något, utan förmedlar på ett förunderligt, berörande sätt såväl bottenlöst djup som transcendens och frihet.
 
Systrarna tar den persiska poesin till nya höjder och nya utrymmen. Det är en rik skatt av såväl äldre som nutida poesi de öser ur. Dikter som uttrycker en bred variation av kärlekens och livets olika aspekter. Sättet som deras röster svävar och sammanflätas skapar ett unikt landskap för publiken, vilket återspeglar glädjen, sorgen, hoppet, längtan och kärleken de hör i sitt hemland Iran.
 
Med sig till konserten i Uppsala har de den norska pianisten Tord Gustavsen, med vilken Mahsa Vahdat genomfört flera samarbeten, bland annat ett här i Sverige tillsammans med Sarah och George Riedel. 

Medverkande:
Mahsa Vahdat (vokalt)
Marjan Vahdat (vokalt)
Tord Gustavsen (Piano)
Ali Rahimi (Slagverk)

LYSSNA HÄR!