Vår grafiska manual

Välkommen till vår grafiska manual.

Här finner du regler och riktlinjer för hur man skall producera kommunikationsmaterial för Re:Orient. Designmanualen visar de typografiska riktlinjerna, specificerar bild-, färg- och layoutprinciper som man skall följa.

Vid produktion av kommunikationsmaterial krävs en enhetlig, fungerande och hållbar profil och tydliga riktlinjer om hur vi ska använda den.

Logotyp

Vår logotyp består av vårt namn, Re:Orient.

Logotypen är alltid satt i versaler, uteslutande i svart eller vit och i typsnittet Futura Bold.

Till vår logotyp kan man koppla en mängd olika aktiviteter, nedan kallad påbyggd logotyp.

Påbyggd logotyp

Re:Orient genomför en mängd aktiviteter som:

 • Festival
 • Vadstena
 • Klubb
 • Samtal
 • Vänner
 • Konsert

En påbyggd logotyp är alltid satt i versaler och i en annan färg än svart. Vi använder typsnittet Futura Bold och samma grad och kearning som huvudlogotypen Re:Orient.

 

Påbyggnadslogotypen skrivs i en färg som går ton i ton med den dominerande/motsatta färgen på den bild som används eller den färg som du som formgivare bestämmer att aktivitetens arrangemang ska ha. Väljer du t.ex. lila som igenkännande färg för en Klubbaktivitet, ska även aktivitetens namn, Klubb, stå i lila färg.

 

Om man behöver skapa en ny påbyggnadslogotyp måste man utgå från dem som tidigare är gjorda.

Storlek och placering

Logotyp och påbyggd logotyp har en minimum storlek som finns att ladda ned.

Logotypen och påbyggnadslogotypens placering och storlek är satt och placerad i alla mallar.

Minimiavstånd från kanten är minst 5 mm från vänster kan och övre kant. 

Färg

Logotypen återges alltid i svart eller vitt  i såväl färgmedier,  som svartvita medier.

Påbyggnads logotypen återges alltid i en annan färg än svart och i svartvita medier återges den som grå (30% svart).

Samtliga logotypvarianter för tryck och office finns här för nedladdning.

5:e element

Re:Orients identitet innehåller även ett 5.e element som består av ett kolontecken och som alltid används tillsammans med logotypen i alla media. 

 

Kolontecknet är en viktig identitetsbärare i Re:Orients nya identitet och ett viktigt element för att skapa en unik identitet. Det är ett element som används i alla medier och som hjälper till att skapa ett enhetligt uttryck.

 

Kolontecknets två punkter är alltid i samma storlek, färg och har alltid samma förhållande mellan varandra.

Storlek och placering

Kolontecknets storlek och placering är satta i alla mallar.

Färg

Den färg som du har valt, utifrån bilden eller bakgrunden, till aktiviteten, används sedan till:

 • påbyggnadslogotypen
 • kolontecknet (5.e element)
 • rubrik
 • adresslimpa

Det 5.e elementet finns här för nedladdning.

Färger

Våra färger består av vår logotypfärg dvs svart eller negativ (vit). I övrigt saknar vi en profilerande färgskala. I stället låter vi de olika aktiviteterna och valet av färg i bakgrunden eller i bild styra färgvalet från produktion till produktion.
Om vi i kommunikationsenheten har valt att arbeta med en bild där rött dominerar blir resultatet följande:

 • Logotypen, Re.orient, är svart
 • Påbyggnadslogotypen t.ex. Klubb, är röd
 • Kolontecknet (5.e elementet), är röd
 • Rubrik och eventuellt beskrivande text, är röd
 • Adresslimpa, är röd

Typsnitt och typografi

Vi har två profilerande typsnitt för tryckproduktion. Futura Bold (rubriker, skyltsystem etc) och Georgia (brödtext). Futura Bold är ett klassiskt stilrent sans-serifftypsnitt (utan klackar). Georgia är en klassisk seriff (med klackar).


Office-och webbtypsnitt

För alla Office-program  samt för webben använder vi Arial som ersättare för Futura men har kvar Georgia. Filer i Word, PowerPoint och Excel får aldrig använda Futura då det kan medföra problem för övriga användare/mottagare.

Information om aktivitet och adresslimpa

Vi skriver alltid en kort text som t.ex. kan vara bandets namn eller vad seminariet handlar om. Den korta texten/rubriken är alltid vänsterställd, satt i Futura Bold, versal/gemen och i samma färg som påbyggnadslogotypen och kolumnpunkterna. Texten placeras aldrig högre än i underkant av den övre kolumnpunkten.


Alla information om plats, tid och adress samlat på en plats nederst på kommunikationsenheten. All text är satt i Futura, enbart versaler och i samma färg som påbyggnadslogotypen och kolumnpunkterna. Texten är satt i samma punktgrad som påbyggnadslogotypen.

Tryckformat

För att skapa ett enhetligt utryck och tryckekonomi har vi valt att i största möjliga mån använda A-formaten: A7, A6, A5, A4, A3, A2 och A1.

Bild

I Re:Orients kommunikation använder man med fördel bilder. Bilder som förmedlar glädje, positiv energi, känns moderna och gärna förmedlar en mix av öst och väst.  På affischer och flyers arbetar vi med utfallande bilder.

Färgad tonplatta

När man inte väljer att använda en bild i kommunikationen använder man i stället en färgad bakgrund som täcker hela ytan och på den jobbar med typografi.