Samarbetspartners och finansiärer

Sveriges Radio P2

Från 1995 och framåt så har Sveriges Radio P2 valt att spela in flertalet av Re:Orients konserter för livesändningar inom både SR och EBU. En flermiljonspublik har nåtts genom detta samarbete.

keychange

Internationell nätverk av partners som eftersträvar ett jämställt musikliv.

Framtidens kultur

Framtidens kultur var en central bidragsgivare som möjliggjort Re:Orients utveckling över åren.

SWECO

Vi tackar SWECO, Johannes Tyll och Bosse Lundberg för ett oersättligt samarbete i arbetet med Moriska Paviljongen.

Södra Teatern

Under många år har vi odlat ett nära och kärt samarbete med Södra Teatern.

VadstenaAkademien

För programmet Kärlekens Dårar i Vadstena samarbetar vi med Vadstena Akademien.

Stockholms Kulturfestival

I augustimånad samarbetar vi med Stockholms Kulturfestival för att ge Stockholmarna - vuxna och barn - fria, bra upplevelser.

European Forum of World Wide Music Festivals

Re:Orient är mångårig medlem i det Europeiska nätverket för världsmusikfestivaler - EFWMF.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer Re:Orients ungdomsverksamhet.

Arena

Vi har ett flertal olika samarbeten med Arena kring seminarier.

Ordfront Förlag

Vi samarnbetade med Ordfront förlag kring utgivningen av Orientalism på svenska.

Malmö Stad

För verksamheten på Moriska Paviljongen innehar vi ett verksamhetsstöd från Malmö Stads Kulturförvaltning.

Kulturrådet

Re:Orient innehar verksamhetsstöd från Kulturrådet.

Stockholms stad

Re:Orient innehar ett verksamhetsstöd från Stockholms stads Kulturförvaltning.

Stockholms läns landsting

Re:Orient innehar ett verksamhetsstöd från Stockholms Läns Landsting.

Liedgren Design

När det kommer till grafisk design så är vi mycket glada och stolta över ett långvarigt samarbete med Oscar Liedgren och Liedgren Design.

Riksteatern

Vi är anslutna till Riksteatern och samarbetar i flera olika projekt.

Kulturskolan i Stockholm

Vi samarbetar med Kulturskolan i Stockholm för att ge barn och ungdomar möjlighet till eget kulturskapande. Se under fliken Unga Re:Orient för mer information.

Bilda

I Vadstena samarbetar vi med studieförbundet Bilda.

Östsam

Regionförbundet Östsam stöder vår verksamhet i Vadstena.

Judiska församlingen i Stockholm

Tillsammans med Judiska församlingen presenterar vi bland annat konserter i Stockholms Stora Synagoga.