Milind Tulankar

Vattnets uråldriga vibrationer som musik

En sällsam möjlighet öppnar sig denna kväll, att lyssna till indisk musiktradition på ett instrument som av många forskare betraktas som ett av världens äldsta. Ett instrument om vilket det sägs att Alexander den store, världserövraren, fascinerades av redan på 300-talet före Kristus. Enligt källorna ska han därför ha kidnappat och tagit med sig några virtuoser på jal-tarang från Indien hem till Makedonien.

Klart är i alla fall att instrumentet omnämns i Indiens hinduistiska sanskritlitteratur, som t.ex. Kama Sutra, som tillkom mellan 2000 till 1500 år sedan.

Namnet jal-tarang kommer från ”jal” som betyder vatten och ”tarang” som syftar på "vågorna i vatten". Instrumentet innehåller en serie skålar i porslin eller brons i fallande storlekar som ställs upp i en halvcirkel runt musikern som sitter i mitten av cirkeln och slår mjukt på kopparna på kanten med träpinnar för att skapa ljudet.
Vattenmängden i kopparna ger möjlighet att stämma dem i enlighet med önskad tonhöjd beroende på spelad raga.

Trots att antalet utövare av jal-tarang idag är mycket, mycket få har instrumentet en klar plats i indisk musiktradition. En tradition som fördelar sig på i huvudsak två större riktningar, hindustani i norr och den karnatiska i söder. Många anser att den karnatiska musiken är ett av världens äldsta musiksystem. Basen i båda riktningarna är ragan, som är melodiska skalor och tala, som är olika rytmiska figurer. Dock betonas improvisation mer i hindustani medan den karnatiska riktningen är kortare stycken och mer baserade i komposition.

Den karnatiska traditionens snabbhet och frånvaron av de många glissandon, glidande toner, som hindustani är så rik på, talar för att jal-tarang lämpar sig bättre för karnatiska tolkningar då de vattenfyllda skålarna ger kortare, distinkta vibrationer.

På grund av instrumentets svårighet och begränsningar hotades det en tid av att glömmas bort, men en av dess samtida ekvilibrister är Milind Tulankar, vars farfar också var en berömd jal-tarang-virtuos. Detta sällsynta instrument har hållit Tulankar sysselsatt med ett stort antal konserter i Indien såväl som utomlands. Malaysia, Singapore, Österrike, Australien, Schweiz, Tyskland, USA och Kanada, Dubai, Abu-Dhabi är de länder där han har presenterat sin konst.

För de som vill fördjupa sig ytterligare i indisk musiktradition och ett av dess mest fascinerande instrument föreläser Milind Tulankar också på eftermiddagen före konserten (se särskild programpunkt).

Tid: Sönd 8 mars kl 18
Plats: Stallet
 
Medverkande:
Milind Tulankar ( Jaltarang )
Ganesh Papal ( Pakhawaj )
Ganesh Tanwade ( Tabla )
 (Indien)

föreläsning

Milind Tulankar berättar om den Indiska vattenmusik traditionen – Jaltarang.
Tid: 8 mars kl 16
Plats: Stallet
Läs mer här