ross daly trio

Modern modal musik – möten av traditioneR

Långt innan det som kallas ”världsmusik” eller ”world music” dök upp som särskild genre hade Ross Daly anat storheten i olika musikaliska traditioner och det enorma värdet av utbyte dem emellan. Av irländsk härkomst och med barndom i USA så vägrar Daly att definiera sig som tillhörig någon kulturgemenskap.
 
Ross Daly har kommit att tillbringa stora delar av sitt liv i Mellanöstern, Centralasien och den indiska subkontinenten, som boende och lärling till många av de regionernas stora musikprofiler.
 
Sedan 35 år har han haft ön Kreta i Grekland som bas för sina fortsatta undersökningar av och utövande av olika musiktraditioner. I centrum har hela tiden stått de modala musiktraditioner som präglar kulturarvet i hela området från Kina, över Centralasien, Indien, Mellanöstern och Afrika.
 
Valet av bas föll på Kreta då ön länge varit smältdegel för influenser av mycken modal musik. Idag har han släppt närmare 40 album med egna kompositioner där han ofta själv spelar på den kretensiska liran, ett tresträngat stråkinstrument.

Ross Dalys mission på sitt institut Labyrinth Musical Workshop är bla. att sammanföra artister från till synes helt olika traditioner för utveckling mot ännu större kvalitet och djup. Själv använder han liknelsen av ”värdet med korspollinering”, att liksom odlare den vägen skapa nya och vackrare växter.

Sedan över 15 år genomförs seminarier och "mästarkurser" varje år med några av de mest framträdande musikerna från hela världen som lärare, en plats där hundratals studenter utvecklar sitt sinne för modala musiktraditioner.

I kvällens konsert uppträder han med en av sina forna studenter, grekiska Kelly Thoma, som förutom att spela kretensisk lira också komponerar ny modal musik samt den i Frankrike födde, iranskättade, slagverkaren Bijan Chemirani lägger fast rytm mönster på den persiska trumman zarb, släkt med den arabiska handhållna trumman darbuka.
 
Välkommen till en kväll med rika prov på det som begreppets upphovsman, Ross Daly, kallar ”modern modal musik”, nya kompositioner i möte mellan mellan musikaliska traditioner i syfte att utveckla dem. Också teman som kommer att tas upp för de som vill fördjupa sig vid två ytterligare tillfällen på festivalen; en masterclass med kvällens konsertgrupp och en föreläsning av Ross Daly (se övriga programpunkter). 
 
Tid: Lördag 7 mars kl 20 (dörrarna öppnar 19)
Plats: Stallet

Kl 14 den 7 mars ger Ross Daly ett seminarium om Modal musik på Stallet. LÄS MER!

Medverkande:
Ross Daly, kretensisk lira
Kelly Thoma, kretensisk lira
Bijan Chemirani, zarb

Ross Daly o Kelly Thoma Foto: ManolisMathioudakis
Ross Daly o Kelly Thoma Foto: ManolisMathioudakis
Bijan Chemirani
Bijan Chemirani