roma festival 2019

11 - 14 december på abf, kulturhuset stadsteatern och stallet

Välkomna till Re:Orients och SIRF:s Roma Festival. En festival där vi lyfter fram den romska kulturen och fördjupar oss kring romers livsvillkor i Sverige och Europa.
 
I år lyfter vi fram den ungerska romska musiken och har också med oss en ungersk romsk författare/journalist som samtalar om folkmordet på romer under andra världskriget. Rasism, fattigdom, dålig tillgång till bostäder, sjukvård och utbildning har varit, och är än i dag på sina håll, vardag för många romer i Europa. För ca 500 år sedan kom de första romerna till Sverige. Det var inte förrän 1959 som det lagstadgades att romska barn fick gå i skolan och romer fick rösträtt i Sverige. Vi ägnar en kväll till samtal om situationen för romer i Sverige idag.
 
Välkomna!

Samtal: Lika villkor

Den nationella strategin om romsk inkludering gäller sedan 2012 till 2032 i hela Sverige, där det primära målet är att det romska barn som föddes 2012 ska ha samma rättigheter och möjligheter i jämställdhet som andra 20-åriga år 2032. Våren 2020 kommer detta barn vara 8 år gammalt, hur går det i kommunerna med att imple-mentera denna snart 8 årings nationella strategi i praktiken? Vad säger och tänker beslutsfattare på nationell nivå kring dessa frågor?

Välkommen till ett samtal om romers rätt till existens på lika villkor med riksdagsledamöterna Maria Nilsson (L) och Camilla Hansén (Mp). Moderator Domino Kai.
Tid: 11 december kl 18.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 

samtal: PHARRAJIMOS - Romernas öde under förintelsen

Samtal med den romsk-ungerska journalisten och forskaren Ágnes Daròczi. Moderator Mikael Olsson Al Safandi.
 
Ágnes Daròczi har tillsammans med János Bársony har skrivit boken PHARRAJIMOS - Romernas öde under Förintelsen. Samtalet kommer kretsa kring detta folkmord. Likheterna och skillnaderna i ödet som det judiska och romska samhällena lidit kommer också lyftas upp.

Ágnes Daróczi är forskare och journalist i Ungern. Hon har varit aktiv i arbetet för romers rättigheter i så väl Ungern och på Europeisk nivå genom ett flertal artiklar, filmer, böcker, konstutställningar, m.m.

Tid: 12 december kl 19.30 - 20.30
Plats: Kulturhuset Stadsteater, Under fontänen

samtal o Film: Charlie Chaplins romska rötter

Var Charlie Chaplin rom? Chaplins familjerötter var länge höljda i dunkel. I den här föreläsningen berättar filmvetaren Hynek Pallas historien om hur den legendariske skådespelarens judisk-romska ursprung avtäcktes av FBI och MI5 – och vad Chaplins bakgrund kan ha betytt för rollfigurerna han skapade.

Hynek Pallas är doktor i filmvetenskap och har skrivit boken ”Oanpassbara medborgare – historien om förföljelsen av de tjeckiska romerna”.  

Tid: 12 december kl 20.30 - 21.30
Plats: Kulturhuset Stadsteater, Under fontänen

konsert: Romano Drom

Romano Drom - det betyder romernas väg - är från Budapest och har nu funnits i 20 år. Deras musik är baserad på romsk musik från Ungern, men med delvis ny instrumentering, vilket ger en liten smak av världsmusik till det hela. 

Det finns två musiktraditioner bland romerna i Ungern. Romano Drom tillhör Oláhgrenen. Fiol och dragspel - de instrument som kanske mest förknippas med romsk musik - förekommer i princip inte inom Oláh-traditionen.
Romano Drom är unika på det sätt att de fört in nya instrument och inkorporerar element från "musiker-traditionen" - de har en gästmusiker från en annan romsk grupp på fiol och dragspel. Romano Drom är mycket öppna för influenser utifrån. Något som har fått återverkningar hos övriga musiker i det romska samhället.
Romano Drom firar detta år, 2019, 20 års jubileum med ny platta "Give me wine" och världsturné.

Tid: 14 december kl 20 (baren öppnar 19)
Plats: Stallet

Parno Graszt

Det kända romska bandet Parno Graszt – vilket betyder den vita hästen, en symbol för frihet – bildades för mer än 20 år sedan i Ungern.

De har turnerat över världen men lyckats behålla en mycket lokal, levande kultur. Deras inspiration är deras närmaste miljö och konserterna ger lätt en känsla av att bjudas in till en fest bland vänner.  Med sin musik vill de skapa broar mellan olika åldrar och kulturer.

Tid: 15 december kl 18 (baren öppnar 17)
Plats: Stallet

Med stöd av Stockholm stad.
I samarbete med SIRF, ABF, Kulturhuset Stadsteatern och Stallet.

Ágnes Daróczi
Ágnes Daróczi
Charlie Chaplin
Charlie Chaplin
Hynek Pallas, foto: Alexander Mahmoud
Hynek Pallas, foto: Alexander Mahmoud
Romano Drom
Romano Drom
Parno Graszt
Parno Graszt
Parno Graszt
Parno Graszt