Samtal, fördjupning och debatt

 

En viktig del av Re:Orients verksamhet syftar till att fördjupa tanken och bidra till en levande demokratisk kultur. Vi vill lyssna, diskutera, öppna sinnena och bemöta fördomar. Vi har därför under de gångna åren anordnat kontinuerliga debatter och samtal om vår samtids viktiga frågor.

  

Vi har bland annat producerat serier under längre tid kring utrikespolitiska samtal, samt ”Mecka tur och retur”– en omtyckt samtalsserie som fungerade som ett välbehövligt offentligt rum för samtal kring islam.. Andra brännande ämnen som vi har berört i våra samtal är migration, utanförskap, klimatförändringar, mångkulturalismens utmaningar, de ojämnt fördelade vattenresurserna, relationen EU-Turkiet, Sveriges roll i Afghanistan etc. Angelägna ämnen som ventileras i forum där sakkunniga delar med sig av sina kunskaper.

 

Ladda ner några av programmen till samtalen om:

Carsten Jensen
Mikael Olsson och Liz Fekete