Swedish-Israeli Cultural Dialogue: HBT-Culture

Stockholm Judiska Församlings programverksamhet och Judisk Krönika arrangerar en serie möten där författare, musiker, filmskapare och konstnärer från Europa och Israel träffar sina svenska kollegor. Syftet är att skapa dialog, utbyta idéer och främja samarbete. Re:Orient och Södra Teatern deltar i det första av möten i serien, vilket fokuserar HBT- kultur.

 

Den 27 – 28 mars 2011 kommer vi på SödraTeatern/Kägelbanan skapa två kvällar av musik, film och samtal. Bland de inbjudna gästerna finns den israeliske musikern Rona Kenan, poeten, redaktören och översättaren Dory Manor, författaren Jonas Gardell, filmare Yair Qedar, författare Jessica Kolterjahn, Rabbin David Lazar (Stockholms nya rabbin, som var den förste rabbin i Israel att viga homosexuella) m.fl. Författaren och filmaren Lena Einhorn leder diskussionen.

 

Tel Aviv betraktas som en fristad för homosexuella. Israel är ett ledande land när det gäller jämställdhet för homosexuella manliga och kvinnliga par med föräldraansvar. Diskussionen kommer att behandla skillnader och likheter i den israeliska, respektive svenska attityden till gaykultur och gaypolitik.

  

De två dagarnas innehåll:

 

27 mars kl 16.00 - 19.00

Panelsamtal kring Gay Cultural Scene and Gay Politics in Israel and Sweden. Medverkande: Rona Kenan, Dory Manor, Yair Qedar, Jonas Gardell och Jessica Kolterjahn. Moderator: Lena Einhorn.

Music, texter och filmer.

Samtal kring Religion och Homosexualitet. Med: Raddin David Lazar och Pastor Åke Bonnier. Moderator: Arne Ruth.

 

28 mars

kl 18.00 FIlm: Gay Days av Yair Qedar (72 min)

kl 19.30 Samtal kring Gay rights evolvment in Sweden and Israel in recent years. Medverkande: Rona Kenan, Dory Manor, Yair Qedar, Jonas Gardell, Rabbin David Lazar och Jessica Kolterjahn. Moderator: Lena Einhorn.

kl 21.00 Film: Stefan Braun (65 min)

 

Programansvarig: Lizzie Oved Scheja

 

Plats: Södra Teatern / Kägelbanan

Biljetter bokas per dag på  www.sodrateatern.com eller tel 08 531 99 490 begin_of_the_skype_highlighting              08 531 99 490      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              08 531 99 490      end_of_the_skype_highlighting 

Musikern Rona Kenan
Filmaren Yair Qedar