Författare som fått fristad

Uppsala Konsert & Kongress söndag 31 mars kl 14:00

Egyptiske Mohammad Ashraf och palestinska Sahar Mousa är båda poeter och skribenter som fått tillfällig fristad av Stockholms stad. Det är ett led i det globala fristadsprogram som Stockholm är en av 27 svenska kommuner som anslutit sig till.
 
Bakom det globala initiativet står organisationen International Cities Of Refuge Network, förkortat ICORN. Det är bland annat dit fristäderna kan höra av sig för att se om det finns någon person som passar in på den egna stadens profil. Vanligtvis gäller fristadsmöjligheten i två år och sedan är det hemresa, om det är möjligt, eller en asylansökan.
 
Mohammad Ashraf och Sahar Mousa är två av dem som har en fristad i Stockholm. Ashraf är presenterad tidigare här.
 
Sahar Mousas författarskap och litterära verksamhet är mycket präglade av konflikterna i området där hon är uppväxt, Gaza-remsan i Palestina. Hon beskriver det själv som en allmän melankoli som lägger en kappa av mörka skuggor över alla aspekter av samtiden i området.
 
Mousa har varit skribent och drivande i flera palestinska tidskrifter, kulturcenter och fackförbund för författare. Som poet har hon producerat två diktsamlingar, ”The Book of the Little Things” och ”Hanging on a cold window”.
 
Under krigen i Gaza 2008 och 2012 publicerade hon den globalt uppmärksammade artikelserien ”Krigsdagböcker” på Facebook och det ledde senare till dödsdomar från lokala milisgrupper anknutna till IS.
 
Ashraf och Mousa samtalar med Kholod Saghir om fristadens och exilens betydelse för författarskapet. Saghir har tillsammans med poeten Ida Börjel också översatt delar av deras verk som läses upp.
Språk: Engelska, svenska och arabiska

Sahar Mousa
Sahar Mousa
Mohammed Ashraf
Mohammed Ashraf