Judiska berättelser i samtida rysk prosa

Uppsala Stadsbibliotek lördag 30 mars kl 14:00-15:00

Relationen mellan det ryska och judiska är ett viktigt, svårskrivet kapitel i den ryska historien. I början av 1900-talet levde den största delen av världens judiska befolkning i Ryssland; omkring 5,2 miljoner. Idag är siffran motsvarande cirka 600 000 personer. Det är en följd av massutvandring till stor del orsakad av anti-semitism och pogrom, samt andra världskrigets och Förintelsens utrotning av stora delar av den judiska befolkningen.
 
Den judiska befolkningens traumatiska erfarenheter i 1900-talets Sovjetunionen utgör i de många berättelser en självklar, ofrånkomlig tematik. Men långt ifrån den enda.
 
Lev Rubinstein, ryskjudisk författare, född efter kriget och utbildad i Sovjetunionen debuterade på 60-talet och utvecklade ”the Card File” en egen genre där texter blandades med musik och performance-tekniker.
 
Rubinsteins verk publicerads först av förlag i väst, på ryska och i översättning. Inte förrän ett decennium senare mot slutet av Glasnost publicerades han i Ryssland. Hans böcker har översatts till alla de största europeiska språken. På svenska har utkommit ”Tiden går” och ”Ryska dagsedlar”.
 
I dagens samtal ger Lev Rubinstein sin bild av de judiska berättelsernas ställning och innehåll i det samtida Ryssland. Dmitri Plax, översättare, författare konstnär och producent av radio och film är hans samtalspartner och moderator för samtalet.
Tolkas till svenska av Vadim Belenky.
Språk: Ryska och svenska.

Lev Rubinstein
Lev Rubinstein