Litteraturens samtida slagfält

Uppsala Konsert & Kongress lördag 30 mars kl 16:30 – 17:30

Nya, eller nygamla, etablissemangskritiska och populistiska politiska rörelser som uppstått i världen söker ofta näring i nationalistiska stämningar. I takt med det mobiliserar man intellektuella. Detta nationalistiska uppvaknande har inte i motsvarande grad genererat en ny akademisk eller intellektuell litteratur med nationalistisk inriktning men där finns exempel och förlagsfloran för utgivning av skrifter med filosofiskt försvar för en ny nationalism och ofta där tillhörande invandringskritik, som ofta slår över till främlingsfientlighet och öppet eller försåtligt rasistiska turneringar, växer i Europa, USA och Skandinavien.
 
Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning. Gardells forskning har rört spänningsfältet religion och politik inom områden som politisk islam, vit makt-rörelsens religiösa inslag, nyhedendom och satanism, religion och globalisering, nyandlighet, självmordskulter och våldskultur. Han är också en flitig debattör kring frågor om rasism, nynationella rörelser och islamofobi bland annat.
 
Bland Mattias Gardells publikationer återfinns bland annat In the Name of Elijah Muhammad (1996), Rasrisk (2003), Gods of the Blood (2003), Bin Ladin i våra hjärtan (2005), Tortyrens återkomst (2008), Islamofobi (2010), Raskrigaren (2016) och Den ensamme terroristen (2017).
 
Dagens samtal med Mattias Gardell kommer att handla om vilka tecken som han ser på att populistiska och nationalistiska rörelser mobiliserar och vinner över skribenter och intellektuella. Hur tar det sig i så fall uttryck i publikationer och böcker? Vad kan vi vänta oss på lite sikt? Mikael Olsson Al Safandi, tidigare programledare vid Sveriges Radio och fd programdirektör, numera i redaktionen för nystartade Litteraturkanalen leder samtalet med Mattias Gardell.

Mattias Gardell
Mattias Gardell