Moderskapets spöken och våld

Uppsala Konsert & Kongress lördag 30 mars kl 17:45 – 18:30

En av den egyptiska poeten och essäisten Iman Mersals, senaste böcker är en samling essäer med titeln ”How to mend: on Motherhood and it´s Ghosts”. Den rör sig på många plan, i många stilar, ibland med poetisk, ibland på akademisk prosa. Det är allvarstyngda och tunga steg in mot ett inre kvinnorum som ofta försummas i populärlitteratur. Mersal dissekerar ett moderskap skilt och utmanande från den i arabvärlden traditionella synen på modern ”vid vars fötter paradiset ligger”. Det är istället ett moderskap också tidvis fyllt av själviskhet, krav och skuld.
 
Den boken får bilda utgångpunkt för ett samtal om att vara arabisk kvinna, poet, författare och akademiker och vad det ger för särskilda förutsättningar, utmaningar och innehåll till skrivande, vare sig det är poesi, prosa, essä eller debatt.
 
Leder samtalet med Iman Mersal gör Kholod Saghir, översättare, producent på Re:Orient och initiativtagare till både tidigare nämnda poesiutbytet Shaerat och Uppsala Internationella Litteraturfestival.
Språk: engelska

Iman Mersal (foto: Randa Shaat)
Iman Mersal (foto: Randa Shaat)