Poesi utan gränser

Uppsala Konsert & Kongress lördag 30 mars kl 13:00 – 16:00

Poesi utan gränser är en poesitävling för att stimulera elever på högstadiet och gymnasiet i Uppsala län att använda sig av sina språkkunskaper för att skriva dikter på olika språk.
 
Namnet Poesi utan gränser handlar inte om geografiska utan om språkliga gränser. Eleverna skriver dikter på vilket utländskt språk de vill utom engelska. Det kan vara ett språk de lär sig i skolan eller ett språk de talar hemma.
 
Den bärande tanken har alltsedan början varit att sätta strålkastarljuset på så många som möjligt av de språk i världen som i den svenska skolan får mindre uppmärksamhet än svenska och engelska.
 
Genom att betona alla språks lika värde är Poesi utan gränser inte bara en poesitävling utan också i hög grad ett integrationsprojekt. Även svenskan integreras genom att dikterna måste förses med en svensk översättning som gör att publiken kan förstå dem.
 
Hittills har skolungdomar deltagit i Poesi utan gränser med dikter på följande 27 språk: amarigna, arabiska, armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, franska, italienska, kinesiska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, ryska, serbiska, singalesiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, syrianska, tagalog, thai, turkiska och tyska. Samtliga språk är dock inte representerade varje år.
 
Finalen äger alltså rum här på Uppsala Internationella Litteraturfestival, men den är bara kulmen på flera månaders arbete för deltagande lärare och elever. En jury bestående av kunniga i de olika språken utser vinnarna.