”Berör och Förstör” – uppläsningar av poesi ur ny antologi för unga och poesiovana

Nu är det trettio år sedan den stora poesiantologin Kärlek och uppror utkom. Över 200 dikter valda för att appellera till unga och bli vägen in i poesins värld för de ovana. Den gången var det författaren Siw Widerberg och Anna Artén som stod för urvalet av svenskspråkiga poeter som diktade kring ungdomsår, kärlek, vänskap, känslor, skolan, naturen, föräldrarna, droger, våld, sorg och glädje, krig och fred, död och ensamhet. En mycket läst antologi som också inspirerat redaktörerna till en nyligen utkommen antologi med liknande ambitioner att intressera och introducera en ung och/eller publik ovan vid poesi; ”Berör och Förstör”.
 
Så här säger redaktörerna Athena Farrokhzad, poet och dramatiker och Kristofer Folkhammar, författare och poet, själva om bakgrunden till den nya poesiantologin:
 
-  När vi var tonåringar fick vi Kärlek och uppror i våra händer. När vi läste den förstod vi att poesi kunde se ut hur som helst. Att den kunde vara omedelbar, oberäknelig, obehaglig och otrolig. Att den kunde spegla sådant vi trodde att vi var ensamma med. Tilltala sidor hos oss som vi inte visste fanns och förändra vår blick på ett ögonblick. Vi förstod att vi behövde dikten, att den möjliggjorde för oss att undersöka och erfara världen med språkets hjälp.
 
Berör och förstör presenterar 79 dikter av några av våra mest uppskattade svenskspråkiga poeter från 00-talet. Ett urval dikter som siktar på att ta död på myten att poesi är något obegripligt och till för endast ett fåtal, men också myten att poesi måste förenklas för att förstås av flertalet.
 
Under torsdagskvällens evenemang läser några av de i antologin representerade poeterna, Judith Kiros, Ann Jäderlund, Jasim Mohamed, Gabriel Itkez- Sznap, Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar, högt ur ”Berör och Förstör”
Språk: Svenska

Plats: Uppsala Stadsteater
Tid: torsdag 12 mars kl 18

Athena Farrokhzad
Athena Farrokhzad
Kristofer Folkhammar
Kristofer Folkhammar