En av fransk litteraturs stora från Libanon

Amin Maalouf, fransk-libanesisk tänkare, journalist och författare har beskrivits som både levandegörare av historia och en siare av framtiden. Att hans verk, både romanerna och sakprosan, ofta återkommer till kritiken av rigida religiösa och nationella identitetsprojekt kan kanske bero på hans egen bakgrund som uppvuxen med kristna föräldrar i ett muslimskt majoritetssamhälle, Libanon. Att alltid vara utlänning, först kristen i arabvärlden, sedan arab i västvärlden. Idag är han den förste ledamoten av libanesiskt ursprung i L’Académie française,
 
Från början journalist och redaktör för en stor dagstidning i Beirut emigrerade han till Paris när inbördeskriget bröt ut 1975. Sedan dess skriver han och publicerar sig på det franska språket. Efter att ha gjort författardebut med den historiska tegelstenen Korstågen enligt araberna 1983 har åtta större franskspråkiga romanprojekt och fyra operalibretton sett dagens ljus. I svensk översättning har tre verk utkommit; Korstågen enligt araberna och romanerna Leo Afrikanen samt Samarkand.
 
Även om de skönlitterära verken har översatts till mängder av språk och dessutom generat prestigefyllda priser som det franska Goncourt-priset så är det kanske Maaloufs utgivning och sakprosa som generat mest debatt.
 
I den nu drygt 20 år gamla Les Identités meurtrières (ung. De mordiska identiteterna eller Identiteterna som mördar) försöker han kartlägga den identitetskris som människor i arabländer upplever i de kontinuerliga relationerna med väst. Och av kritiker förutsåg han mycket att det sekteristiska elände som idag plågar regionen.
 
I den helt aktuella Le Naufrage des civilisations (ung. Civilisationernas sjunkande tecknar Maalouf tröskeln inför ett globalt skeppsbrott som påverkar alla civilisationsområden med ett Amerika som förlorat all moralisk trovärdighet och Europa, som erbjöd sina folk såväl som resten av mänskligheten det mest ambitiösa och tröstande projektet i vår tid faller sönder medan den arabisk-muslimska världen kastas in i en djup kris som störtar sina befolkningar i förtvivlan, vilket i sin tur har katastrofala följder på hela planeten. Bl.a. det talar Amin Maalouf med Mikael Olsson Al Safandi om.
Språk: Engelska                       

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: Lördag 14 mars kl 18.15

Amin Malouf
Amin Malouf