Jiddischpoesins pionjärer - kvinnors litterära skapande mellan polsk, tysk och judisk kultur

Genom seklen har judiska kvinnor skrivit stora mängder poesi på jiddisch, det mer än 1000 år gamla språk som utvecklades av judiska invånare i nuvarande Tyskland, Polen, Baltikum och Tjeckien. Eftersom judarna förföljts och tvingats flytta under århundraden har jiddisch influenser av flera olika språk, men var under mellankrigstiden med mer än 12 miljoner talande det tredje största germanska språket i världen. Det fick dock ett abrupt slut då ca 5 miljoner jiddischtalande förintades under andra världskriget.
 
Det ödet delades av flera av de under mellankrigstiden mest framstående kvinnliga judiska författare, tänkare och poeter som skrev på jiddisch. Dagens samtal sker med anledning av att en av dessa Debora Vogel (tysk stavning) eller Dvoyre Fogel, 1902-1942, nu översatts till svenska. Poeten, kritikern och konstvetaren Debora Fogel utvecklade utifrån den modernistiska visuella konsten teorier om litterärt skapande. I en volym med titeln Tomma gator och gula lyktor presenteras ett urval av hennes dikter.
 
Beila Engelhardt Titelman, som introducerat flera kvinnliga jiddischspråkiga poeter på svenska, svarar tillsammans med författaren Sara Mannheimer för urval, översättning, för- och efterord samt kommentarer.
 
De två kommer här att samtala med Jan Schwarz, forskare i Jiddisch vid Lunds Universitet, om jiddischlitteraturens historia och plats i vår samtid.
Språk: Svenska (med smakprov på jiddisch)

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: fredag 13 mars kl 17

Beila Engelhardt Titelman
Beila Engelhardt Titelman
Sara Mannheimer
Sara Mannheimer