Läget i Libanon – kort bakgrund

Inför lördagens programpunkter där libanesiska författare och poeter står i centrum ger vi här en kort, kort uppdatering av situationen i Libanon och det mentala klimat dess intellektuella befinner sig i just nu.
 
Sedan oktober 2019 skakas Libanon av landsomfattande protester. Till skillnad från tidigare är de denna gång inte sekteristiskt uppdelade utan en bred folklig enighet kring önskan om ett slut på korruptionen, det slöseri med offentliga medel och stölder av statlig egendom av maktägande elit. Dessutom verkar det politiska etablissemangets spel på olika sektintressen vara i skottgluggen för demonstranterna. Liksom i Irak är protesterna också ett uttryck för den vrede allmänheten känner inför de styrandes oförmåga att tillhandhåll grundläggande tjänster som el, vatten och sanitet.
 
Mohamad Hassan,  kommunalråd (L) i Uppsala med rötter i Libanon försöker här i samtal med kulturskribenten Somar Al-Naher ge en bakgrund till vilka utmaningar den här utvecklingen ställer libanesiska intellektuella såsom författare och poeter inför. 
Språk: Svenska

Plats: Uppsala Stadsbibliotek
Tid: lördag 14 mars kl 12.00

Somar Al-Naher
Somar Al-Naher