Poeters roll i revolutioneN

Sedan oktober 2019 har de landsomfattande protesterna mot korruption, icke-fungerande samhällsservice och sekterism skakat Libanon och omkullkastat regeringar. Många bedömare, både inhemska och utländska experter, talar om detta som början på en verkligt revolutionerande utveckling
 
Många gånger står unga och intellektuella i spetsen för upproret.
De fyra unga libanesiska poeter och intellektuella som vi tidigare under dagen hört läsa sina dikter diskuterar här sin och andra poeters, skribenters och intellektuellas roll i samhällsomvandlingar i allmänhet, men framförallt i dagens Libanon. Behöver revolutionen poesi? Iså fall vilken?
Journalisten Mikael Olsson Al Safandi samtalar med Zahra Mroueh, Taghrid Marwan Abdelal, Mira Sadawi och Ranim Daher
 
Språk: Engelska

Plats: Uppsala Stadsbibliotek
Tid: lördag 14 mars kl 13.50

Ranim Daher
Ranim Daher
Zahra Mroueh
Zahra Mroueh