Shaerat - kvinnliga poeters utbyte över kulturgränser – samtal och musik

I sju års tid, sedan 2012, har ett stort antal svenska och arabisktalande poeter och översättare samarbetat kring resor, samtal, festivaler och arbetat med ömsesidiga översättningar från och till arabiska och svenska. Hanna Nordenhök, Sarra Anaya, Athena Farrokhzad, Helena Boberg, Ida Börjel, Elisabeth Hjorth, Balsam Karam, Sara Mannheimer, Jila Mossaed, Burcu Sahin, Anna Jansson, Sofia Stenström och Jenny Tunedal är namn på några deltagande svenska poeter. Poeten Jasim Mohamed har översatt de svenska poeterna till arabiska, och poeten Ghayath Almadhoun har varit med och gjort urvalet av arabiska poeter. 
 
Syftet med utbytet är att genom poesin, som traditionellt har ett mycket starkt folkligt fäste i arabvärlden, undersöka och synliggöra kvinnliga intellektuella i Mellanöstern.
 
Återkommande workshops för översättning och gemensamma uppläsningar i både Mellanöstern och Sverige har blivit sätt att arbeta tillsammans med den litterära texten. Det har skänkt intimitet och fördjupad kunskap och leder till möjligheten att successivt bygga upp ett kvinnligt konstnärligt nätverk. Projektet Shaerat drivs nu i kulturföreningen Re:Orients regi, som också arrangerar denna festival. Flera av utbytena har publicerats i tidskriften Kritiker och finns att beställa på www.kritiker.nu
 
Vid årets festival vittnar den irakiska poeten Rasha Alqasim om vikten av stöd till skrivande och översättningar via nätverk som Shaerat. Hennes egen diktsamlingen Jag matar kriget med dem jag älskar tillkom på svenska efter översättningar av Kholod Saghir, Sara Mannheimer och Elisabeth Hjorth. En poetiskt
ögonvittnesskildring av de irakiska sönderfallande hemmen, kvinnornas kamp för överlevnad, drömmarna, kärleken, tårarna, våldet. Och berättelsen om en unga kvinna som vill trotsa familjekonventioner och erövra en plats i livet och i litteraturen.
 
Tillsammans med översättaren och projektledaren Kholod Saghir, samtalar Rasha Alqasim och översättaren och författaren Sara Mannheimer om utbytets betydelse och resultat. Kulturjournalisten Ulrika Knutsson leder samtalet som så småningom övergår i musik.
Språk: Svenska

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: Lördag 14 mars kl 19.30

Rasha Alqasim
Rasha Alqasim