women and extremism

På Södra Teatern den 6 mars kl 18


Inför den internationella kvinnodagen anordnar vi ett samtal om kvinnors alltmer växande roll i våldsbejakande extremism och vilka verktyg som behövs som behövs för att förstå och förebygga denna trend.

Fram till i dag har åtgärderna för att förhindra radikalisering huvudsakligen riktats mot pojkar och män. Andelen kvinnor som ansluter sig till IS/Daesh växer dock. Vi kommer i detta samtal diskutera de olika relationer flickor och kvinnor har till extremistorganisationer och vad som motiverar dem att stödja grupper som brukar extremt våld likväl som förespråkar ojämlikhet mellan könen.
Kan en feministisk politik och innevarande förebyggande metoder förebygga att kvinnor dras till våldsam extremism?
 
Deltagare:
Noufal Abboud (Search for Common Ground, Marocko), Bitte Hammargren (Utrikespolitiska Institutet), Anna Carlstedt (Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism) och UD:s Antiterrorism samordnare Fredrika Ornbrant.
Samtalsledare: Javeria Rizvi Kabani (Svenska Institutet i Alexandria)

Samtalet förs på engelska.
 
Tid: Måndag 6 mars kl 18.00  (dörrarna öppnas kl 17.30)
Plats: Södra Teatern, Kägelbanan (närmaste T-bana Slussen, uppgång Götgatan
Fri entré
 
Samtalet anordnas av Re:Orient i  samarbete med Svenska Institutet i Alexandria och Search for Common Ground Marocko.

lyssna på samtalet här!

Bitte Hammargren
Bitte Hammargren
Noufal Abboud
Noufal Abboud
Javeria Rizvi Kabani
Javeria Rizvi Kabani

I sam-
arbete med