Poesi för de som inte blir hörda – dikter om förlust, förnedring och familj

Linnea Axelsson och Jenny Tunedal läser i relation till konstmuseets utställning

Två hyllade och prisbelönta poeter, med sinsemellan olika teman och perspektiv, förenas här i uppläsningar om våld och värdighet med museets konstutställningar som fond. Om familjerelationer, statligt förtryck, minnen och minnesförlust.

”Ædnan” är gammal nordsamiska och betyder landet, marken och jorden. Linnea Axelssons epos berättar om två samiska familjer, vars öde speglar samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Skärva för skärva växer ett känslomässigt landskap fram, samtidigt som familjernas liv flätas samman med Sveriges koloniala politik. 2018 tilldelades Linnea Axelsson Augustpriset i skönlitteratur för det åttahundra sidor långa lyriska eposet.

Läsningen av Linnea Axelsson själv sker i museets samlingsutställning med verk av de samiska konstnärerna Britta Marakatt-Labba och Tomas Colbengtson. 
”Rosor skador” kom ut 2017. Jenny Tunedal diktar om mödrar och döttrar, om förlorad kärlek och en mor som har alzheimer, samt om minnets svekfullhet. Läsningen sker framför Lisa Jonassons detaljerade papperscollage i utställningen Gestus, där fysiska och mentala processer ges form i ett bildspråk som närmar sig poesin. Utställningen Gestus presenterar även konstnären Matti Kallioinen och har vernissage samma dag.

Jenny Tunedal har givit ut ytterligare fem diktböcker. Hon har även översatt flera författare, bl.a. Sylvia Plath. Tunedal har en bakgrund som kritiker och är numera verksam som lärare vid författarutbildningar. Tunedal är mottagare av Gerard Bonniers lyrikpris och även prisbelönt av Svenska Akademien.

Språk: Svenska
Uppsala konstmuseum lördag 13 mars kl 13.00

Linnea Axelsson
Linnea Axelsson
Jenny Tunedal
Jenny Tunedal