Böcker och artiklar av/om Re:Orient

Orientalism på svenska

 

»Orienten finns inte bara till, liksom inte heller Västerlandet bara finns till. Vi måste ta Vicos betydelsefulla iakttagelse på allvar, nämligen att människan gör sin egen historia«, skrev Edward Said i sin klassiska bok Orientalism.

 

Det är hoppfulla rader. Historierna om det förflutna, nutiden och framtiden skapar vi själva. Historien om Sverige och kolonialismen, Orienten och Västerlandet, Vi och  Dem är oavslutad och öppen för omskapande och omskakande berättelser och nya historieskrivningar. Allt som krävs är vår nyfikenhet och kunskap.

 

I Orientalism på svenska skriver några av Sveriges främsta skribenter om den samtida orientalismen, om vår egen syn på arabvärlden och »österlandet« - men även om arabvärldens syn på västvärlden. Det är spännande, upprörande, fantasieggande texter.

 

Innehåll:
Christian Catomeris: »Svartmuskiga banditer« Svenskarna och det mörka håret
Ylva Brune: »Nyheter om Drömlandet, dess invånare och invandrare«
Magnus Berg: »Den portionsförpackade Orienten«
Astrid Trotzig: »Makten över prefixen«
Cecilia Uddén: »Arabisk vår«
Mohammad Fazlhashemi: »Post-islamiskt nytänkande«
Stefan Jonsson: »Halva världen, eurocentrism och globalisering«
Boken utgavs i samarbete mellan Ordfront förlag och Re:Orient med stöd från Framtidens kultur.

Glänta 3/06

I kulturtidskriften Glänta 3/06 gör skribent/författare Moa Matthis en kulturkritisk mediagranskning under rubriken Re:Orientalism på svenska - om den svenska offentlighetens gränsdragningar och självbild. Intressant läsning här!

SVT

Sveriges Television har sänt ett antal program från våre verksamhet. Bland annat:

Re:Orient 2006 på Veckans konsert  del 1 och del 2: http://svt.se/2.46288/1.631984/utskriftsvanligt_format

http://svt.se/2.62248/1.751911/re_orientfestivalen_2006

 

Veckans sommarkonsert 2007 gav ett en timmesprogram från Kärlekens dårar i vadstena http://svt.se/2.62248/1.899583/om_programmet_copy

 

 

Fler länkar kommer snart! Sidan under uppbyggnad.