Historik - verksamhet 2017

Sonic Groove Society på Metro AL Medina i Beirut
Abir Nasraoui på Stallet